Taalonderwijs en Cultuurmodules

 

 

Mensen willen op onze school een vreemde taal leren om vele redenen zoals:

 • De professionele omgeving die een goede kennis van vreemde talen verwacht.

 • Familiale omstandigheden : beter willen communiceren met kinderen, kleinkinderen of andere familieleden, vrienden die in een ander taalgebied verblijven.

 • Een betere kennisverwerving van andere culturen mogelijk maken.

 • De taal kunnen spreken van de lokale bevolking op een buitenlandse vakantie.

 • Het plezier ervaren om een andere taal steeds beter te beheersen.

 

Taalonderwijs met enkele opmerkelijke karakteristieken:

 

 • Flexibiliteit :  leerkrachten hebben oog voor de verwachtingen van hun cursisten en kiezen voor die methodiek waarbij elk individu de nodige aandacht krijgt.

 • Sterk kwalitatief aanbod :  door de keuze voor krachtige leeromgevingen en een planmatige opbouw van de lesprogramma’s , de taalverwervingscompetenties van onze cursisten vergroten.

 • Permanente evaluatie : leerkrachten die hun cursisten coachen in een leerproces zonder examens.

 • Kleine klasgroepen :  cursisten blijven gedurende het hele leertraject in dezelfde kleine klasgroepen waardoor een verbindende interactie over de jaren heen, mogelijk wordt.

 • Nieuwste audio-visuele leermiddelen.

 • Cursusjaar :  volgt de reguliere schoolkalender. De lessen starten in de laatste week van september en eindigen kort na de paasvakantie in april. Mits voldoende belangstelling worden in mei en juni nog aanvullende taallessen georganiseerd.

Onze cursussen lopen tot net voor de paasvakantie. Dat maakt het lessenpakket niet te zwaar. Zo vermijden we ook dat cursisten die gewoon zijn in mei of juni op vakantie te gaan een reeks lessen zouden missen.

 

Toch zochten we naar een manier om de kloof tussen april en september wat te dichten. Zo ontstonden de brugcursussen. Deze vier herhalingslessen, die na de paasvakantie gegeven worden, slaan een brug naar het volgende schooljaar.  Het staat iedereen vrij eraan deel te nemen of niet.

In april/mei/juni voorzien we een korte intensieve cursus Spaans en Engels (andere talen afhankelijk van belangstelling). Deze vakantiecursussen zetten u op weg om een basisconversatie te voeren.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke cursussen bieden we aan?

Programmacursus         

 

Voor cursisten zonder voorkennis:

 • Een cursus gespreid over maximum 8 jaar.

 • In dit leertraject focussen we op de 4 taalvaardigheden : spreken, luisteren, lezen en schrijven.

 • Via een taakgerichte aanpak met veel conversatiemomenten wordt de kennis van woordenschat verruimd. Tegelijk wordt hieraan het inzicht in taalstructuren gekoppeld (grammatica).

 

Voor cursisten met voorkennis:

 • In overleg met de taalleerkracht kan de cursist kiezen voor een verkort leertraject van de basiscursus.

 

Cursisten van wie de thuistaal niet het Nederlands is, bieden wij een instapcursus aan met veel aandacht voor het mondeling taalgebruik

 

Cursusduur: 26 lesmomenten van 2 uren. Start in de laatste week van september 2019.

Prijs: 220€ excl. lesmateriaal

 

Talen: Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands, Chinees, Portugees.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus voor gevorderden

Cursisten die de taalsystematiek hebben verworven en de communicatieve vaardigheden in het taalgebruik beheersen, kunnen hun kennis verder implementeren en verdiepen vanuit socio-culturele thema’s . 

Cursusduur: 26 lesmomenten van 2 uren. Start in de laatste week van september 2019.

Prijs: 220€ excl. lesmateriaal

 

Talen: Spaans, Engels, Frans, Italiaans.

Brugcursus  
 

In deze cursus kunnen cursisten in herhalingslessen hun taalkennis automatiseren en zo de periode tussen de schooljaren overbruggen. Het is een nuttig verlengstuk , een – ruggensteun – bij elk van de jaren van de programmacursus.  


 

Cursusduur: 4 lessen

Prijs: 50€

Start: eind april

 

Talen: Spaans.

Conversatiecursus        

 

Een degelijke voorkennis van de taalsystematiek wordt verondersteld. Diverse algemene en actuele onderwerpen worden aangereikt. Er wordt ook rekening gehouden met de inbreng en suggesties van de cursisten. Met gevarieerde werkvormen worden cursisten aangemoedigd tot spreken en lezen.              
 

Afhankelijk van de kennis van de taal komen cursisten in een passende klasgroep terecht. Er kunnen in totaal 4 klasgroepen/niveaus ingericht worden.
 

Voor mensen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, bieden wij een instapcursus Nederlands aan. Basisinzichten worden geoefend maar tegelijk is er veel aandacht voor het mondeling taalgebruik.

Cursusduur: 26 lesmomenten van 2 uren. Start in de laatste week van september 2019.

Prijs: 220€ excl. lesmateriaal

 

Talen: Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands.

Cultuurmodules

 

In korte lesmodules maken cursisten kennis met taal, kunst en andere boeiende cultuurfenomenen uit een bepaalde regio : Chinese en Arabische cultuur

Cursusduur: 11 lessen van 2 uur

Prijs: 120€ excl. leermateriaal

Start: laatste week van september

 

Talen: Chinees (Mandarijns), Arabisch.

 
 

Vakantiecursus

In mei en juni kunnen niet-cursisten deelnemen aan een korte intensieve

lessenreeks met als doel een basisconversatie op vakantie te kunnen voeren.

Cursusduur: 8 lessen

Prijs: 80

Start: begin mei

 

Talen: Spaans.

Volg ons op

Contact

Adres

Tel: 03 457 59 22 (op schooldagen)

GSM: 0486/53 09 15 (tijdens schoolvakanties)

Email: info@mijnitaka.be

Edegem, Mortsel & Lint

© Copyright 2016 by vzw Itaka Zuidrand