Van “EDEGEMS TAALATELIER” naar

“INTERGEMEENTELIJK TAAL- EN KUNSTATELIER VZW”

Een kleine geschiedenis door Guido Smets (Voorzitter)

Samenvatting

(lees hier het volledige verhaal)

In de eerste helft van de jaren zeventig van vorige eeuw, in 1973 om precies te zijn, besloot het toenmalig gemeentebestuur, onder impuls van mevrouw Luce Aerts-Lietaer, schepen van onderwijs, om ten voordele van haar inwoners, te starten met een taalcursus voor volwassenen.

 

Het centrum dat na wat evolutie uiteindelijk “Edegems Taalatelier of ETA” werd gedoopt was lange tijd een succes. Het zag echter gedurende de laatste jaren een negatieve evolutie wat betreft het aantal deelnemers en het aanbod talen.

 

In 2013 voerde het nieuwe gemeentebestuur een onderzoek uit naar haar kernopdrachten en kwam tot de conclusie dat de organisatie van het Edegems Taalatelier niet behoort tot de gemeentelijke kernopdrachten. Het beslist daarom om het Edegems Taalatelier stop te zetten. Leerkrachten en cursisten legden zich daar echter niet bij neer. Zij richtten een werkgroep die samen met de gemeente op zoek ging naar een mogelijkheid om het centrum te laten verder bestaan. Ondertussen mocht het ETA haar werking nog een jaar verder zetten.

 

De samenwerking werkgroep – gemeente mondde uit in de oprichting van de vzw Intergemeentelijk Taal- en Kunstatelier – Zuidrand v.z.w. ,  afgekort ITAKA – Zuidrand vzw ( vanaf juni 2014).

De vzw ITAKA werkt volgens dezelfde principes als het vroegere ETA en gebruikt hetzelfde onderwijssysteem: geen te grote klassen, geen examens en een vriendschappelijke sociale sfeer

 

 ITAKA blijkt een succes te zijn. Het cursistenaantal groeit gestadig aan. Het lessenaanbod wordt langzaamaan uitgebreid en we proberen ook buiten Edegem locaties te hebben.

 

 

 

 

 

Het Itaka-Huis aan de Romeinse Put 2 in Edegem, 2016.

Lees hier het volledige verhaal

Volg ons op

Contact

Adres

Tel: 03 457 59 22 (op schooldagen)

GSM: 0486/53 09 15 (tijdens schoolvakanties)

Email: info@mijnitaka.be

Edegem, Mortsel & Lint

© Copyright 2016 by vzw Itaka Zuidrand