Taalonderwijs en modules

 

 

Mensen willen op onze school een vreemde taal leren om vele redenen zoals:

 • De professionele omgeving die een goede kennis van vreemde talen verwacht.

 • Familiale omstandigheden : beter willen communiceren met kinderen, kleinkinderen of andere familieleden, vrienden die in een ander taalgebied verblijven.

 • Een betere kennisverwerving van andere culturen mogelijk maken.

 • De taal kunnen spreken van de lokale bevolking op een buitenlandse vakantie.

 • Het plezier ervaren om een andere taal steeds beter te beheersen.

 

Taalonderwijs met enkele opmerkelijke karakteristieken:

 

 • Flexibiliteit:  leerkrachten hebben oog voor de verwachtingen van hun cursisten en kiezen voor die methodiek waarbij elk individu de nodige aandacht krijgt.

 • Sterk kwalitatief aanbod:  door de keuze voor krachtige leeromgevingen en een planmatige opbouw van de lesprogramma’s , de taalverwervingscompetenties van onze cursisten vergroten.

 • Permanente evaluatie: leerkrachten die hun cursisten coachen in een leerproces zonder examens.

 • Kleine klasgroepen:  cursisten blijven gedurende het hele leertraject in dezelfde kleine klasgroepen waardoor een verbindende interactie over de jaren heen, mogelijk wordt.

 • Technologie: Nieuwste audio-visuele leermiddelen.

 • Cursusjaar:  volgt de reguliere schoolkalender. De lessen starten in de laatste week van september en eindigen kort na de paasvakantie in april. Mits voldoende belangstelling worden in mei en juni nog aanvullende taallessen georganiseerd.

Cursusduur:

Onze cursussen lopen tot net voor of net na de paasvakantie. Dat maakt het lessenpakket niet te zwaar. Zo vermijden we ook dat cursisten die gewoon zijn in mei of juni op vakantie te gaan een reeks lessen zouden missen.

​Cursusduur: 26 lesmomenten van 2 uren.

Start in de laatste week van september.

Welke cursussen module bieden we aan?

Programmacursus

Aanbod talen: 

Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. 

Cursusduur:

25 of 26 lessen van elk twee uur.

Start in de laatste week van september.

 

Prijs:

220€ excl. lesmateriaal

De programmacursus wordt conform het Europees referentiekader (ERK) B1 georganiseerd, d.w.z. minimum streefdoelen 8-jarig leertraject, waarbij we ons focussen op de vier taalvaardigheden :

Luisteren:

Feitelijke informatie kunnen begrijpen over veel voorkomende onderwerpen uit het dagelijks leven en werksituaties.

Lezen:

Feitelijke teksten over onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving kunnen lezen met een redelijke mate van begrip.

Spreken:

Een eenvoudige uiteenzetting kunnen geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving

Met redelijk gemak kunnen deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en het regelen van zaken.

Schrijven:

Een eenvoudige samenhangende tekst kunnen schrijven over vertrouwde onderwerpen in het dagelijkse leven, op het werk of in de opleiding. 

Voor cursisten zonder voorkennis:

 • Een cursus gespreid over maximum 8 jaar.

 • Via een taakgerichte aanpak met veel conversatiemomenten wordt de kennis van woordenschat verruimd. Tegelijk wordt hieraan het inzicht in taalstructuren gekoppeld (grammatica).

Voor cursisten met voorkennis:

 • In overleg met de taalleerkracht kan de cursist kiezen voor een verkort leertraject van de basiscursus.

Cursisten van wie de thuistaal niet het Nederlands is, bieden wij een instapcursus aan met veel aandacht voor het mondeling taalgebruik,

Cursus voor gevorderden

Aanbod talen: 

Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. 

Cursusduur:

25 of 26 lessen van elk twee uur.

Start in de laatste week van september.

 

Prijs:

220€ excl. lesmateriaal

Cursisten die de taalsystematiek hebben verworven en de communicatieve vaardigheden in het taalgebruik beheersen, kunnen hun kennis verder implementeren en verdiepen vanuit socio-culturele thema’s . 

​Nederlands voor anderstaligen.

Aanbod talen: 

Nederlands 

Cursusduur:

26 lessen van 2 uren. Start in de laatste week van september 

 

Prijs:

220€ excl. lesmateriaal

Voor mensen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, bieden wij een instapcursus Nederlands aan. Basisinzichten worden geoefend maar tegelijk is er veel aandacht voor het mondeling taalgebruik.

Aanvullende brugcursus 

Aanbod talen: 

Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. 

 

Cursusduur:

4 tot 8 lessen van elk twee uur.

Gaat van start begin mei en het aanbod is afhankelijk van de belangstelling

 

Prijs:

50€

Toch zochten we naar een manier om de kloof tussen april en september wat te dichten. Zo ontstonden de brugcursussen.

Deze herhalingslessen ( voorbehouden voor de cursisten van het afgelopen cursusjaar) slaan een brug naar het volgende schooljaar.  Een degelijke voorkennis van de taalsystematiek wordt verondersteld. Diverse algemene en actuele onderwerpen worden aangereikt. Er wordt ook rekening gehouden met de inbreng en suggesties van de cursisten. Met gevarieerde werkvormen worden cursisten aangemoedigd tot spreken en lezen.              

In deze cursus van 4 lessen kunnen de cursisten hun taalkennis automatiseren en zo de periode tussen de schooljaren overbruggen.

Het is een nuttig verlengstuk, een – ruggensteun - bij elk van de jaren van de programma-cursus. Het staat iedereen vrij eraan deel te nemen of niet.

Afhankelijk van de kennis van de taal komen cursisten in een passende klasgroep terecht. Er kunnen in totaal 4 klasgroepen/niveaus ingericht worden.

Vakantiecursus

Aanbod talen: 

Spaans en andere talen

Cursusduur:

8 lessen van elk twee uur.

Start: begin mei

 

Prijs:

80€

In mei/juni voorzien we een korte intensieve cursus Spaans (en andere talen afhankelijk van belangstelling). Deze vakantiecursussen zetten je op weg om een basisconversatie te voeren.

Volg ons op

Contact

Adres

Tel: 03 457 59 22 (op schooldagen)

GSM: 0486/53 09 15 (tijdens schoolvakanties)

Email: info@mijnitaka.be

Edegem, Mortsel & Lint

© Copyright 2016 by vzw Itaka Zuidrand